How StudyInteract works?

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษเชิงโต้ตอบ

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติแบบเร่งรัด เราจะทบทวนการใช้ไวยากรณ์อย่างรวดเร็ว

เราจะดูแลแก้ไขการใช้วลีหรือประโยคภาษาอังกฤษทั่วไปที่ถูกต้องซึ่งเราสามารถใช้ได้ทุกวันหรือเราใช้อย่างไม่ถูกต้องบ่อยครั้ง

การฝึกอบรมภาคปฏิบัติของเราจะช่วยพัฒนาทักษะการเขียนและการพูดของคุณ

ชั้นเรียนการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นสูง

พัฒนาภาษาอังกฤษของคุณโดยสื่อสารกับเพื่อนร่วมกลุ่มและทำงานร่วมกันเพื่อทำโครงงานวิชาการให้สำเร็จร่วมกัน

ชั้นเรียนการสื่อสารที่ได้รับการปรับปรุงไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษ แต่ยังทำให้คุณมีความรู้เกี่ยวกับโลกกว้างขึ้นด้วยความรู้ที่น่าสนใจ สนุกสนาน และนำไปใช้ได้จริง

เรียนรู้กับครูผู้สอนที่กระตือรือร้น ร่วมสนุก เข้าถึงได้ง่าย และเป็นกันเอง ขอให้สนุกและเรียนรู้!